آرایش ، زیبایی و مدل لباس

بهترین کلینیک دندانپزشکی تهران

دندانپزشکی زیبایی طراحی لبخند لبخند هالیوودی بلیچینگ دندان ارتودنسی دندان ها ایمپلنت دندان (کاشت دندان) جراحی سینوس لیفت با بهره گیری از نرم افزار طراحی لبخند، تغییرات لازم در لبخند بیمار شامل شکل، اندازه، تناسب دندان ها ، خط لثه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

بعضی دیگر موضوع را با در نظر داشتن وضعیت مجنی علیه به دو حالت تقسیم کرده و در حالت ترساندن فرد بالغ، اصل را بر عدم ضمان دانسته و مدعی را نیازمند اثبات ارتباط استناد می دانند؛ در حالیکه در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

چنانچه موضوع جنایت جنین باشد، نتایج شامل سقط یا از بین بردن جنین (مواد 716 و 717) و یا هر صدمه‌ای می باشد که در مراحل مختلف رشد، (قبل یا بعد از دمیده شدن روح) وارد می گردد( پیشین، 20). بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

در پایان با اندکی اغماض، می‌توان گفت، جنایت جرمی می باشد که موضوع آن بشر در مفهوم عام (بشر زنده، جنین، میت) و شکل گیری آن موکول به وقوع آسیب بر حیات یا تمامیت جسمانی یا منافع می باشد. بنابر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

جستجو در سایت :    فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. بعضی، مانند آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

حد به مجازاتی گفته می گردد که نوع و اندازه و کیفیت آن در شرع تعیین شده می باشد. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل  مثبت شکل گیری می‌یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

1-2- اظهار مسئله قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی شکل گیری می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان شکل گیری قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده می باشد. از نظر علم پزشکی قانونی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل