برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

بخش اول : اظهار مفاهیم. 7

فصل اول : مقدمه. 8

اظهار مساله : 8

اهداف پژوهش : 9

سؤالات پژوهش : 9

فرضیات پژوهش : 9

فصل دوم : معرفی و نقد منابع و مآخذ. 9

منابع ایرانی : 9

منابع خارجی : 12

تحقیقات جدید : 13

فصل سوم : اظهار مفاهیم. 13

ایران.. 13

مشروعیت: 14

ایدئولوژی: 15

جنبش ( نهضت ): 15

حاکمیت  : 15

حکومت : 16

دولت: 16

هویت: 16

دولت ـ کشور : 17 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

نتیجه. 22

فصل دوم : سیر گرایش به تشیع قبل از دوران صفوی. 24
جستجو در سایت :   


فصل اول : تاریخچه پیدایش شیعه. 25

1 ) آراء مورخین در پیدایش تشیع. 25

2 ) تشیع در ایران.. 28

فصل دوم : تعامل تشیع و مذاهب دیگر. 28

1 ) وحدت گرایی اسلامی در اندیشه شیعه. 28

2 ) ‌ تشیع از دید ایرانیان.. 30

3 ) شیعه اسماعیلیه و انشعابات آن : 31

4 ) پیوند های تشیع و تصوف : 32

فصل  سوم:  تشیع تا پایان دوران آغازین صفوی. 37

فصل اول : مذهب در دوره تیموریان.. 38

1. نگاهی به اوضاع شیعه در ایران قبل از صفویه : 38

2 .  سربداران : 39

3 . مرعشیان مازندران : 40

4 . حروفیان : 41

5 . مشعشعیان : 42

6 . اهل حق : 44

7 . حیدریه : 45

8 . نقطویان : 46

فصل  دوم : پادشاهان دوره آغازین صفوی.. 47

1 ) شاه اسماعیل اول مؤسس سلسله صفویه : 47

2 ) شاه طهماسب صفوى.. 48

3 ) تأثیر پادشاهان صفوی در گسترش گرایش مردم به مذهب شیعه : 49

فصل سوم : علمای دوره آغازین صفوی.. 51

1 ) تعامل علما و پادشاهان.. 51

2 ) کوشش برای ترجمه متون دینی به فارسی : 53

3)  کنش ها و واکنش های مردمی… 55

فصل چهارم  : نگاهی به نتایج نهضت های  مذهبی شیعه در دوره آغازین صفوی.. 55

نتیجه. 59

منابع و مأخذ. 62

منابع : 63

سفرنامه ها : 64

مقالات : 64

تحقیقات جدید : 64

ضمایم. 69

چکیده
پس از سقوط دولت ساسانی و تغییر دین مردم ایران از زرتشتی به اسلام ، توجه‌های مختلفی از سوی مردم کشور مغلوب نسبت به مذاهب و گرایش‌های مختلف موجود در این دین پدیدار گردید. در مجموع مذهب تشیع با در نظر داشتن دید بازترنسبت به جامعه ، قبول کردن بسیاری از آداب و سنن باستانی جامعه ایرانی و شباهت داشتن بسیاری از عقاید موجود در این مذهب با دین زرتشت از اقبال بیشتری برخوردار شده و بدین ترتیب به مرور قسمت بزرگی از جامعه ایرانی را دربر گرفت.

در اوایل قرن دهم هجری قمری خاندان صفوی با تکیه بر این مذهب اقدام به تشکیل اولین دولت ملی در ایران نموده و به تقابل با دو حکومت سنی مذهب در دوسوی خود ( عثمانی و ازبک ) پرداختند. صفویان از آنجا که خود را فرستاده از طرف خداوند می دانستند برای رسیدن به مقصود خودتلاش کردند. گروهی از علما نیز که با به وجود آمدن این دولت بارقه امیدی برای رسیدن به مقصود و تثبیت موقعیت شیعه در ایران مشروعیتی که حکومت تنها به برکت آن می توانست پابرجا باشد ، به یاری این حکومت پرداختند ، صفویان نیز تنها براساس برداشت خود از دین و مذهب اقدام نمودند. آنان با بهره گرفتن از تجربیات فراوانی که توسط نهضت‌های شیعی قبل فراهم گردیده بود  توانستند به راحتی به اهداف خود دست یابند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش و آثار فتح مکه در پیشبرد اسلام

این دولت در راستای مقابله با دشمنان داخلی و خارجی خود و ایجاد انسجام در میان ایرانیان از تشیع به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده ملیت ایرانی بهره برد ، تشیعی که به اعتقاد بسیاری مختص حکومت صفوی بود که با آمیزه‌های واقعی شیعیان نیز در تضاد بوده می باشد. این اقدام در مناطقی از کشور شکاف‌های نسبتا خطرناکی ناشی از ترکیب مذهب و قومیت در جامعه‌ای که با هم در تضاد شدید بودند در پی داشت.

فصل اول : مقدمه
اظهار مساله :
در یک مطالعه اجمالی از دین اسلام می توان به این نکته به صورت بسیار جدی تصریح نمود که نوع برداشت‌های افراد در این دین در بسیاری از وجوه با هم تفاوت و حتی متعارض می‌باشد. یکی از مهمترین کانون‌های تعارض در بین پیروان این دین ، نوع نگاه به ارتباط بین حکومت و سیاست می‌باشد. گروهی از این افراد عقیده دارند که دین تنها بایستی به خود محدود بوده و با سیاست هیچ ارتباطی نداشته باشد. زیرا هر پرچمی که قبل از حکومت امام زمان ( عج ) برافراشته گردد محکوم به شکست می باشد[1]. برخلاف این نظر گروهی دیگر از مسلمانان بر این اعتقادند که دین بدون سیاست هیچ گونه ارزشی نداشته و سیاست نیز بدون دین راه بجایی نخواهد داشت.[2]

هر حکومتی در هنگام تشکیل به دنبال نوعی از مشروعیت می گردد که فلسفه وجودی حضور خود را درمنطقه توجیه نماید. پس از رسیدن به این مقصود در جهت حفاظت از خود پیش روی دشمنان داخلی و خارجی ایده و اندیشه‌ای را طلب کرده که با بسط آن آینده خود را بیمه نموده و با طیب خاطر به فعالیت خود ادامه دهد.

این چنین حکومتی بایستی از چنان زیرساخت‌هایی برخوردار باشد که تا مدت‌ها به فعالیت خود ادامه دهد ( مانند مشروعیت مردمی ، وحدت در هیات حاکمه و … ). شناخت چنین زیر ساخت‌هایی و چگونگی رسیدن به آن توسط یک حکومت امری می باشد که مورد توجه تمام حکومت‌های بعد قرار گرفته تا از آن در جهت نیل به اهداف خود بهره گیری نمایند. مذهب تشیع نیز به عنوان یک زیر ساخت در پابرجا نگهداشتن حکومت صفویان اقدام کرده می باشد. صفویان با روش‌های مختلف مردم را به این مذهب دعوت کرده و از این طریق فلسفه وجودی خود را مهیا نموده‌اند. از سوی دیگر به علت وجود دو دشمن قدرتمند در دوسوی کشور- عثمانی و ازبک – لزوم بهره گیری از قدرتی عظیم در داخل بر آنها روشن گردید که با ترکیب مذهب تشیع و تعصب ایرانی کوشش در نیل به این مقصود داشتند که موفق بودن یا نبودن آنان در این تصمیم امری می باشد که در این پژوهش کوشش می گردد به آن پاسخی مناسب داده گردد.

بر اساس نظری دیگر به نظر می‌رسد که تا قبل از تشکیل چنین حکومتی شیعیان نسبت به عناصر      غیر ایرانی و سنی توجه منفی نشان می‌دادند که حاضر به پذیرش همچنین دولتی شده و با خون خود در موردها مختلف از آن حفاظت نمودند. این فرضیه نیز بایستی با کنکاش فراوان مورد نقد و مطالعه قرار گرفته و در پایان پژوهش به آن پاسخ جامعی داده گردد.

دسته‌ها: تاریخ