استاد راهنما:

دکتر خدابخش پناهی کردلاغری

 استاد مشاور:

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

مهندس غضنفر محمدی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 عنوان                       صفحه

چکیده. 1

مقدمه: 2

فصل اول:کلیات

1-1-سابقه برنج کاری در ایران.. 6

1-2-سطح زیر کشت برنج جهان و ایران.. 6

1-3-مشخصات گیاه شناسی برنج.. 7

1-4- طبقه بندی برنج های ایران.. 8

1-5-کاشت برنج.. 10

1-5-1- آب و هوا 10

1-5-2- نور 11

1-5-3- عوامل جوی دیگر. 12

1-5-4- خاک مناسب برای کاشت برنج.. 12

1-5-5- روش کاشت برنج.. 13

1-5-6- عملیات آماده سازی بذر جهت کاشت… 14

1-5-7- خزانه. 14

1-5-8- کاشت نشاء در زمین اصلی.. 15

1-5-9- واریته های برنج.. 16

1-6- عملیات داشت برنج.. 17

1-6-1- دوره رشد برنج.. 17

1-6-2- دوره آبیاری.. 17

1-6-3- مبارزه با علف های هرز 17

1-6-4- مبارزه با آفات و بیماری ها 19

1-7- برداشت… 20

1-7-1- خشک کردن محصول.. 20

1-8- عناصر غذایی ضروری گیاه 21

1-9-تکنیک های تشخیص احتیاج به عناصر غذایی.. 22

1-10-ارتباط بین جذب عنصر غذایی و عملکردهای گیاهان زراعی.. 24

1-11-عوامل موثر بر دسترسی به عناصر غذایی.. 24

1-12-عناصر پرمصرف.. 25

1-12-1 نیتروژن.. 25

1-12-2- فسفر. 27

1-12-3- پتاسیم. 28

1-12-4- کلسیم. 29

1-12-5- منیزیم. 30

1-12-6- گوگرد. 31

1-13- عناصر کم مصرف.. 31

1-13-1- تأثیر آهن در سلامتی بشر.. 33

1-13-2- آهن در خاک… 34

1-13-3- تأثیر آهن در گیاه 35

1-13-4- تأثیر روی در سلامتی بشر.. 36

1-13-5- روی در خاک… 37

1-13-6- تأثیر روی در گیاه 37

فصل دوم: مطالعه منابع

2- مطالعه منابع.. 41

فصل سوم: مواد و روش ها

3- مواد و روش ها. 51

3-1- تعیین بافت خاک… 52

3-2- تهیه عصاره اشباع. 53

3-3- اندازه گیری کربن آلی.. 54

3-4- اندازه گیری ازت کل به روش کجلدال.. 55

3-5- اندازه گیری فسفر قابل جذب.. 55

3-6- اندازه گیری عناصر کم مصرف آهن و روی.. 56

فصل چهارم:  نتایج و بحث

4-1- تجزیه خاک… 63

4-1-1- مقدار نیتروژن و کربن آلی.. 64

4-1-2- مقدار فسفر قابل جذب.. 67

4-1-3- مقدار پتاسیم قابل جذب.. 67

4-1-4- مقدار آهن قابل جذب.. 68

4-1-5-مقدار روی قابل جذب.. 69

4-2- تأثیر تیمارها در عملکرد و بعضی شاخص های رشد. 70

4-2-1- تأثیر تیمارهای بر عملکرد بیولوژیک… 70

4-2-2- تأثیر تیمارها بر وزن خشک دانه. 79

4-2-3- تأثیر تیمارها در وزن خشک کاه و کلش…. 82

4-2-4- تأثیر تیمارها بر وزن هزار دانه. 88

4-2-5- تأثیر تیمارها بر شاخص برداشت… 93

نتیجه گیری.. 95

4-4- پیشنهادات.. 96

منابع. 97

چکیده

 

به مقصود مطالعه اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک بر عملکرد و بعضی شاخص های رشد برنج (oryza sativa.L)  رقم چمپا، آزمایشی در سال 1391 در خاک‌ های شالیزاری استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. این آزمایش شامل هشت تیمار بود که خاک هر مزرعه به عنوان یک تیمار مدنظر قرار گرفت. تیمارها بر عملکرد بیولوژیک، وزن کاه و کلش و وزن هزار دانه در سطح احتمال 5% تأثیر معنی داری داشتند. تیمارها بر وزن خشک دانه تأثیر معنی داری در سطح احتمال 5% نداشتند. بالاترین عملکرد بیولوژیک در تیمار دوم (مزرعه شماره 2) به مقدار 89/1 کیلوگرم در متر مربع به دست آمد. تیمارهای اول، دوم، سوم، ششم و هفتم از نظر عملکرد بیولوژیک اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. تجزیه رگرسیونی نشان داد که PH و آهن قابل جذب به ترتیب تأثیر 46 و 24 درصدی بر تغییرات عملکرد بیولوژیک داشتند. همبستگی PH با عملکرد مثبت اما همبستگی آهن قابل جذب به صورت منفی بود. تغییرات وزن کاه و کلش بالاترین همبستگی را با PH، آهن و روی قابل جذب داشت. تغییرات وزن هزار دانه بیشترین همبستگی را با عوامل آهن و فسفر قابل جذب نیتروزن کل و کربن آلی داشت. جستجو در سایت :   

کلمات کلیدی: برنج ، عملکرد، PH، فسفر، آهن و روی قابل جذب خاک، کربن آلی.

 مقدمه

 برنج از غلاتی می باشد که از زمان های قدیم به عنوان یکی از مهمترین مواد غذایی بشر مورد توجه بوده می باشد و این گیاه پس از گندم ذرت از مهم ترین منابع تأمین انرژی به شمار می رود وغذای اصلی حدود نیمی از جمعیت جهان را تأمین می کند. این محصول در بیش از صد کشور دنیا کشت می‌گرددو در مقیاس جهانی 21 درصد انرژی و 15 درصد پروتئین مورد نیاز بشر از برنج تأمین می گردد.(دیپار و همکاران، 2011). تقریباً 90 درصد برنج جهان در آسیا تولید و مصرف می گردد به نحوی که 35 تا 59 درصد کالری مورد نیاز ساکنین کشورهای آسیایی از برنج تأمین می گردد.

با طریقه افزایش جمعیت جهان به ویژه در کشورهای آسیایی ضرورت افزایش مواد غذایی به مقصود تأمین نیازهای غذایی این جمعیت اجتناب ناپذیر می باشد. براساس آمار فائو، سرانه مصرف برنج در کشورهای مختلف بین2/4 تا 102 کیلو گرم متغیر می باشد و در کشورهای آسیایی زیرا بخش عمده انرژی و پروتئین مصرفی مردم از برنج به دست می آید و همچنان به عنوان غذای اصلی و غیر قابل جایگزین در سبد غذایی خانوار قرار گرفته می باشد، ایجاد هر گونه کاهش و یا کمبود در تولید و عرضه آن ، امنیت غذایی بخش عمده ای از جمعیت را مورد تهدید جدی قرار می دهد. پس با در نظر داشتن اینکه کشور ایران یکی از بزرگ ترین وارد گنندگان برنج در جهان به شمار می‌رود و تعادلی بین تولید و مصرف این محصول در کشور وجود ندارد، کوشش در جهت بهره گیری علمی و منطقی تر از اراضی مستعد برنج کاری ضروری می باشد و این در حالی می باشد که در حال حاضر زمین و آب بیشتری برای توسعه سطح زیر کاشت برنج در کشور نیست و بایستی به دنیال افزایش تولید از طریق بالا بردن راندمان تولید در واحد سطح باشیم.

به مقصود دستیابی به تولید غذا در یک سطح مطلوب، بهره گیری از کودهای شیمیایی و بهبود حاصلخیزی خاک از راهبردهای ضروری به شمار می‌طریقه. تخمین زده شده که 60 درصد زمین های زیر کشت دچار کمبود عناصر غذایی و مشکل سمیت عناصر هستند و در حدود 50 درصد جمعیت دنیا اکنون از کمبود عناصر ریز مغذی رنج می برند (کاکمک،2001). به علاوه تخمین زده شده که برای رفع نیاز غذایی آینده کل مصرف کودها از 133 میلیون تن در سال 1993 به حدود 200 میلیون تن در سال 2030 افزایش یابد(سازمان خوار بار کشاورز،2000). این خط مشی سبب شده که پژوهش روی تغذیه گیاهی در بالاترین اولویت در علوم کشاورزی قرار گیرد تا نیاز غذایی با کیفیت را در هزاره اخیر برطرف سازد.

نگرانی عمومی در ارتباط کیفیت محیط وبهره وری طولانی مدت از اکوسیستم های کشاورزی نیاز به توسعه و بهره گیری ازراهبردهای مدیریتی برای حفظ حاصلخیزی خاک در یک سطح مناسب و بدون زوال منابع خاک و آب را مورد تأکید قرار داده می باشد. (فاجریا و همکاران، 1997).

یکی از راه های افزایش راندمان تولید در واحد سطح، مدیریت حاصلخیزی خاک و تقویت آن از طریق مصرف متعادل و متناسب کودهای شیمیایی و آلی در کشور ما به دلیل آهکی بودن اراضی، اندازه کم مواد آلی خاک، حلالیت کم عناصر غذایی در PH بالا، وجود یون های کربنات و بی کربنات درآب های آبیاری ومصرف زیاد فسفر در طی بیست سال گذشته کمبود عناصر به ویژه آهن،روی، منگنز و بر در اغلب مزارع و باغ ها عمومیت دارد.

به دلیل وجود همین کمبودها، عملکرد محصولات کشاورزی کم بوده ولطمات زیادی از لحاظ اقتصادی متوجه کشاورزان و بهره برداران بخش نموده می باشد و از طرف دیگر مصرف کنندگان این محصولات نیز به لحاظ کیفیت پایین آن ها، دچار سوء تغذیه هستند و براساس اظهارات ملکوتی و طهرانی (1384)کم خونی ایرانی از نوعی کم خونی می باشد که در اثر کمبود آهن همراه با کمبود روی ایجاد می گردد و در کشور گسترش زیادی دارد. حال یکی از راه های افزایش محصولات کشاورزی و نیز افزایش کیفیت آنها، بهره گیری از عناصر ریز مغذی به ویژه آهن و روی می باشد. بعد از نیتروژن ، فسفر و پتاسیم کمبود روی عامل اصلی کاهش تولید و عملکرد برنج می باشد. (فاجریا و همکاران، 2002).

پژوهش حاضر نیز بر همبستگی عملکرد محصول برنج در اراضی استان ک. ب با اندازه قابل بهره گیری عناصر روی و  آهن در خاک تأکید دارد که بتواند با شناسایی ارتباط بین مقدار عناصر و عملکرد برنج رقم چمپا بر افزایش عملکرد محصول برنج و بالاترین کیفیت آن مؤثر باشد.

اهداف پژوهش:

–    تعیین همبستگی اندازه آهن قابل جذب گیاه با عملکرد برنج رقم چمپا

–    تعیین همبستگی اندازه روی قابل جذب گیاه با عملکرد برنج رقم چمپا

–    تعیین همبستگی اندازه فسفر، نیتروژن و پتاسیم با عملکرد برنج رقم چمپا

–    تعیین این که کدام یک از این دو عنصر تأثیر بیشتری در عملکرد برنج رقم چمپا دارد.

–    ارائه راه کارهای مؤثر در افزایش قابلیت دسترسی این دو عنصر در کشت شالی در استان کهگیلویه و بویر احمد.

1-کلیات

1-1-       سابقه برنج کاری در ایران

زراعت برنج در ایران از سالیان دور معمول بوده و تاریخ کشاورزی نمایانگر آن می باشد که در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان برنج زارهای وسیعی داشته می باشد. نام اصلی برنج در ایران از کلمه ورنج و یارنج گرفته شده و در طول تاریخ به تدریج به برنج تبدیل گردیده می باشد. اکثر مردم ایران از برنج در تهیه غذاهای خود بهره گیری می نمایند. علاوه بر غذای اصلی از برنج در صنایع الکل گیری، پارچه بافی(برای آهار پارچه) و تهیه نشاسته نیز بهره گیری می گردد. از کاه برنج برای تعلیف دام ها و پوشش سقف خانه ها بهره گیری می گردد. ساقه های این گیاه در صنعت کاغذ سازی و صنایع دستی نیز به کار می‌رود. (خدابنده، 1382).

1-2-      سطح زیر کشت برنج جهان و ایران

برنج گیاهی می باشد که به علت نیاز زیادی که اغلب مردم جهان به آن دارند، در بین غلات، بعد از گندم، در سطح بسیار وسیعی از زمین های زراعی کشورهای مختلف جهان کشت می گردد. سطح زیر کشت برنج در دنیا کمتر از گندم بوده، لکن مقدار تولید آن تقریباً با گندم برابر می باشد. جمع سطح زیر کشت برنج در جهان 144493000 هکتار در سال 1985 با مقدار تولید 472714700تن و متوسط عملکرد 3272 کیلو گرم در هکتار بوده می باشد. آسیا بیشترین سطح زیر کشت برنج را دارد. هندوستان، چین، بنگلادش بیشترین سطح زیر کشت برنج را دارند. ایران در سال 1985 سطح زیر کشت حدود 480 هزار هکتار با مقدار تولید 1775000 تن و میانگین تولید در واحد سطح 3698 کیلو گرم در هکتار داشته می باشد (کاظمی اربط،1378).

1-3-     مشخصات گیاه شناسی برنج

برنج یکی از گیاهان مهم تیره غلات می باشد و دارای جنس و گونه های زیادی می باشد که مهمترین جنس آن ORYZA و گونه زراعتی آن SATIVA می باشد. برنج گیاهی یک ساله و علفی می باشد و ریشه های آن افشان و قوی بوده که معمولاً در لایه فوقانی خاک و در عمق 20تا 25 سانتی متری قرار می گیرند. ارتفاع بوته برنج در ارقام مختلف از 50 تا 150 سانتی متر تغییر می نماید.

برگ های برنج مانند گیاهان تیره غلات، یک درمیان و به گونه متناوب در روی ساقه قرار دارند. تعداد برگ بر روی ساقه در انواع مختلف برنج متفاوت می باشند. در انواع زودرس در روی هر ساقه حدود 15-14 برگ و در انواع دیررس معمولاً 19-18 برگ به وجود می آید. پانیکول برنج (خوشه سنبل) در انتهای ساقه قرار دارد. دانه برنج به همراه پوشینه آن، مجموعاً شلتوک نام دارند. این گیاه خود گشن می باشد.

جنس ORYZA شامل برنج های قابل کشت بوده که برای تهیه خوراک بشر و مصارف صنعتی کاشته می گردد. این جنس دارای چند گونه می باشد که گونه O.sativa شامل تمام برنج هایی می باشد که در نواحی گوناگون آسیا، اروپا و آمریکا کاشته شده و برای ادامه رشد به آب زیاد احتیاج دارند و مبدأ آن ها نیز از هندوستان و چین می باشد.

برنج  هایی که در ایران کاشت می شوند در این گونه قرار دارند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شیرین