دکتر محمدرضا احمدزاده

استاد مشاور:

دکتر سعید سعیدا اردکانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات… 3

1-1- سلامت روان. 4

1-2- تاریخچه. 5

1-3- مختصری درمورد تاریخچه بهداشت روانی در ایران. 11

1-4- علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی.. 14

1-5- روشهای پیشگیری از بیماریهای روانی.. 16

1-5-1- پیش گیری اولیه. 17

1-5-2- پیشگیری ثانویه. 18

1-5-3- پیشگیری نوع سوم. 19

1-6- افسردگی Depression. 20
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
1-6-1- علایم و نشانه. 20

1-6-2- انواع اختلالات افسردگی.. 23

1-6-3- معیارهای تشخیصی.. 24

1-6-4- سیر و پیش آگهی.. 25

1-7- درمان افسردگی.. 25 جستجو در سایت :   

1-8- اختلالات اضطرابی.. 26

1-8-1- تعریف… 26

1-8-2- علایم و نشانه‌ها 27

1-8-3- تشخیص انواع اختلالات اضطرابی.. 29

1-8-4- سیر و پیش آگهی.. 37

1-8-5- درمان. 38

1-9- اختلالات شبه جسمی.. 42

1-9-1- مقدمه کلی.. 42

1-9-2- اختلال تبدیلی ( Conversion disorder) 43

1-9-3- خودبیمارانگاری.. 46

1-10- مروری بر مطالعات گذشته. 49

فصل دوم: گزارش کار. 58

2-1- موضوع پژوهش.. 59

2-2- محل اجرا 59

2-3- جامعه مورد مطالعه.. 59

2-4- نوع مطالعه. 59

2-5- هدف اصلی.. 59

2-6- اهداف ویژه. 60

2-7- مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – 28. 61

2-8- پرسشنامه GHQ-28. 61

2-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

2-10- محدودیت ها 64

فصل سوم: یافته ها 65

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری… 85

4-1- بحث و نتیجه گیری.. 86

فصل پنجم: منابع.. Error! Bookmark not defined.

References. 87

چکیده

مقدمه: سلامت روانی یکی از مهمترین ملاک های ارزیابی سلامت در هر جامعه ای بشمار می آید بگونه ای مدیریت آن همواره از اولویت های کاری و پژوهشی در زمینه های مختلف بوده می باشد. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که معضلات محیط کاری بویژه در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی بطور مستقیم بر سلامت روانی کارگران تاثیر گذاشته و بطور ثانویه بر راندمان کاری نیروی انسانی آن جوامع تاثیر گزار می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال 1392 انجام شده می باشد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی (Cross-Sectional) می باشد که بر روی 200 کارگر کارخانجات ریسندگی شهر یزد انجام شده می باشد. کارگران بر اساس شیفت کاری و وضعیت تاهل به چهار گروه طبقه بندی شدند و در نهایت نمرات تست GHQ-28 بر اساس متغیرهای مستقل در چهار گروه با یکدیگر مقایسه و آزمون شدند. داده های این مطالعه با بهره گیری از آزمون های Chi-square و Kruskalwalis W در محیط SPSS ver.20 واکاوی شدند.

یافته ها: میانگین سنی جامعه مورد مطالعه 29/3 ± 97/32 سال بدست آمد. نمرات مربوط به اختلال افسردگی در کارگران مجرد شیفت شب 05/2  ± 11/4 سال و کارگران شیفت شب متاهل 13/2 ± 97/4 سال بدست آمد که در مقایسه با نمرات افسردگی کارگران شیفت صبح و عصر مجرد و متاهل تفاوت معنی داری داشتند (004/0 :P) همچنین نمرات اختلال افسردگی در کارگران شیفت صبح و عصر مجرد با افزایش سن ارتباط معنی داری داشت(014/0 :P).

نتیجه گیری نهایی: با در نظر داشتن یافته های این مطالعه و سایر شواهد علمی موجود کارگرانی که بطور مستمر شب کار می باشند در معرض خطر ابتلا و یا تشدید اختلال افسردگی هستند که این مسئله بایستی در تدوین جدول زمانبندی کاری کارگران در نظر گرفته گردد تا ضمن پیشگیری از بروز اختلالات روانی، گام موثری در راستای ارتقای بازده نیروی انسانی در کارخانجات ریسندگی شهر یزد برداشته گردد.همچنین با در نظر داشتن خطرساز بودن فاکتور سن، از این فاکتور به عنوان اولویت افراد برای تدوین برنامه زمانبندی کاری بهره گیری گردد.

واژگان کلیدی: سلامت روانی،افسردگی، اضطراب، عملکردی اجتماعی،اختلال جسمی سازی

مقدمه

مفهوم سلامت روانی، درواقع جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامتی می باشد و بر کلیه روشها و تدابیری اطلاق می گردد که برای جلوگیری از ابتلا به بیماریهای روانی، درمان و توان بخشی آنها به کار می‌رود(1) . سلامت روان قابلیت برقراری ارتباط موزون و متناسب با دیگران و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها به صورت عادلانه و مناسب و منطقی تعریف شده می باشد (2)  . عوامل بسیاری باعث برهم خوردن سلامت روانی می گردد که مانند آنها می‌توان به استرس‌های روانی، عدم رعایت عدالت اجتماعی ، فراهم نبودن فرصت های شکوفایی برای افراد، وجود تبعیض‌های غیرمنطقی و عدم ایجاد امنیت اجتماعی تصریح نمود . نگاهی به آمار و ارقام چاپ گردیده در زمینه شیوع اختلالات روانی در کشورهای مختلف جهان و ایران اهمیت و ضرورت در نظر داشتن بهداشت روان را مشخص‌تر می‌نماید . طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال 2002 میلادی حدود 500 میلیون نفر در دنیا مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند که حدود نیمی از آنها را اختلالات خفیف روانی همچون افسردگی و اضطراب تشکیل می‌دهند(1)  . مرور مطالعات انجام گرفته در زمینه وضعیت سلامت روان افراد 15 سال و بالاتر در ایران نشان دهنده این می باشد که به گونه متوسط حدود 21% افراد جامعه از اختلالات روان رنج می‌برند و زنان نسبت به مردان از آسیب‌پذیری بالاتری برخوردارند(3) . تاکنون مطالعات متعددی در زمینه مطالعه وضعیت سلامت روان در موقعیت‌های مختلف انجام گرفته می باشد نتایج این مطالعه‌ها همگی موید این مطلب می‌باشند که مطالعه وضعیت سلامت روان افراد می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در زمینه برنامه ریزی‌های آموزشی ، درمان و پیشگیری از بروز اختلالات روانی در اختیار مسئولان ، برنامه ریزان و مدیران سازمان‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات قرار دهد .

1-1- سلامت روان

بیماریهای روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی پیش روی آن مصونیت ندارد و این خطری می باشد که بشر را مرتباً تهدید می کند . با در نظر داشتن پیشرفت علوم پزشکی که تحول بزرگی را در بهداشت و پیشگیری از بیماریها به وجودآورده می باشد، شروع انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی مسائل و معضلات زیادی از قبیل ازدیاد جمعیت، مشکل مسکن ، بحران ترافیک، بحران آموزش و پرورش، بحران بهداشت ، آلودگی محیط زیست، کمبود مواد غذایی و … را پیش آورده که با روان بشر سازگاری نداشته و بعنوان عوامل مستعد کننده در بیماریهای روانی بشمار می‌آیند .

مشکل تعریف بهداشت روانی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری نداریم . البته تعاریف و نقطه نظرهای زیادی با در نظر داشتن شرایط و موقعیتهای اجتماعی، سنن و فرهنگ برای بهنجاری شده می باشد .

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را این گونه تعریف می‌کنند : «سلامت فکر عبارت می باشد از قابلیت ارتباط موزون و متناسب با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به گونه منطقی ، عادلانه و مناسب.

لوینسون و همکارانش در 1962 سلامتی روان را این گونه تعریف کرده می باشد : « سلامتی روان عبارت می باشد از اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی، اطرافیان مخصوصاً با در نظر داشتن مسئولیتی که درمقابل دیگران دارد، چگونگی سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن .»

کارل مننجر می‌گوید : « سلامت روانی عبارت می باشد از سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به گونه کامل گردد .»

طبق تعریف واتسون موسس مکتب رفتارگرایی « رفتار عادی نمودار شخصیت سالم بشر عادی می باشد که موجب سازگاری او با محیط و بالنتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او می گردد . تعریف گینزبرگ در مورد بهداشت روانی عبارت می باشد از : « تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط بخصوص در سه فضای مهم زندگی عشق، کار، تفریح » این شخص و همکارانش برای تبیین بیشتر می‌گویند : « استعداد یافتن و ادامه کار، داشتن خانواده ، ایجاد محیط خانوادگی خرسند، فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد، لذت بردن از زندگی و بهره گیری صحیح از فرصت‌ها ملاک تعادل و سلامت روان می باشد .»با در نظر داشتن تعریف بهنجاری از دیدگاههای مختلف و پیچیدگی علوم رفتاری در پزشکی و عدم تعیین مرز و حد رفتار عادی، ارتباط جسم و روان ، ارتباط علوم رفتاری با فیزیولوژی و پزشکی از یک طرف و روانشناسی ، فلسفه ، علوم انسانی و جامعه شناسی از طرف دیگر ، کمبود تحقیقات و مطالعات در بیماری روانی و چگونگی اجرای انواع پیشگیریهای که پایه و اساس بهداشت را در پزشکی تشکیل می‌دهند همگی نقطه ضعفی می باشد که تعریف، هدف و برنامه‌ریزی‌های بهداشت روانی را دچار اشکال می کند .

1-2- تاریخچه

تاریخچه بهداشت روانی با در نظر داشتن وجود بیماریهای روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصاً زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده می باشد . یافتن شروع و آغاز هر نهضتی بخصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشکلی می باشد . درحقیقت روانپزشکی را می‌توان قدیمیترین حرفه و تاز‌ه‌ترین علم به شمار آورد . قدیمیترین ، زیرا بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در 377 تا 460 سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی بایستی درمان نمود، علل سرشتی و فرضیه مزاجها از همان زمان بقراط و جالینوس وجود داشته و اهمیت تاریخی دارد . تازه‌ترین علم برای اینکه تقریباً از 1930 بعد از تشکیل اولین کنگره بین المللی بهداشت روانی بود که روانپزشکی به صورت جزئی از علوم پزشکی گردید و سازمانهای روانپزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند . از فعالیت این سازمانها در جریان جنگ جهانی دوم عملاً کاسته گردید و بدین ترتیب می‌توان روانپزشکی را به صورت تازه‌ترین علم بعد از جنگ جهانی دوم به حساب آورد .

از اسناد و مدارک موجود چنین استنباط می گردد که تا اواخر قرن هیجدهم و همزمان با انقلاب کبیر فرانسه از تاریخچه بهداشت روانی اطلاعات کافی در دست نیست . به علت جهل و بیسوادی از بروز بیماریهای روانی، اختلالات رفتاری و بیماریهای روانی را به دخالت ارواح خبیثه و شیاطین ، قدرت‌های ماورای انسانی و نفوذ عوامل طبیعی مانند خورشید، ماه، رعد و برق در بدن می‌دانستند و عقیده داشتند که بایستی این بیماریها با نیروهای ماوراء الطبیعه ، وساطت افراد مقدس در نزد خدا بهبودی یابند و این شفاعت موقعی اتفاق می‌افتد که بیمار در خواب باشد . اولین بار بقراط فیلسوف معروف یونانی بود که خرافات را درمورد بیماریهای روانی کنار گذاشت و اختلالات روانی را به طرف پزشکی کشانید ، درمورد مالیخولیا و جنون زایمانی تعریف و توصیف نمود و مغز را مرکز اصلی روان دانست . جالینوس علت بیماریهای روانی را اختلال اقدام مغز و عدم تعادل اخلاط بدن می دانست . در اوایل قرن سیزدهم و اوایل رنسانس ارتباط جسم و روان و یکپارچگی واکنش آنها مورد بحث قرار گرفت و بعلاوه فرضیه ابوعلی سینا مسئله این ارتباط را به اسپانیا و کشورهای دیگر کشاند و این زمینه ای برای فرضیه جدید برای بیماریهای روانتنی گردید . این قرن را بایستی قرن سحر و جادو ، دخالت شیاطین و ارواح در ایجاد بیماریهای روانی دانست . اولین روانپزشک به نام جان وی یر که در سال 1515 در دهکده‌ای در مرز آلمان و هلند به دنیا آمده بود پس از اتمام دوران پزشکی در پاریس علاقه‌مند به مطالعه درمورد رفتار انسانی و بیماریهای روانی گردید و در سال 1563 کتابی در سوئیس نوشت که امروز، اهمیت زیادی درمورد تاریخچه روانپزشکی دارد . به علت علاقه‌مندی در نوشتن رساله‌هایی در مورد تشخیص بیماریهای روانی، پسیکوزهای سمی، صرع ، وحشت شبانه ، پسیکوزهای پیران ، هیستری ، پارانوئیا، توهمات ، افسردگی و سایر پدیده‌های روانی مرد قرن 16 نام گرفت . اگرچه نوشته‌های او با مخالفت و طرد او از طرف گروه زیادی از اطبا و نویسندگان آن وقت روبرو گردید اما تا قرن اخیر ارزش و اهمیت نوشته‌های او معلوم نبود اما با رشد روانشناسی پویا مجدداً نوشته‌های تاریخی « وی یر» ارزش خود را در روانپزشکی پیدا نمود .

در قرن 17 ارتباط جسم و روان و محل این ارتباط در سلسله اعصاب مورد بحث قرار گرفت و دکارت و مالپکی ویلیس و سایر مراکزی برای این ارتباط تعیین کردند . در همین قرن در سال 1602 اولین کتاب پزشکی درمورد بیماریهای روانی به نام پراکسیس مدیا توسط پزشک سوئیسی نوشته گردید که در آن طبقه بندی بیماریهای روانی مورد توجه قرار گرفته و برای بیماریهای روانی علل ارگانیک قائل شدند . دو نفر از روانپزشکان معروف آن وقت یکی زاکیا که پدر پزشکی قانونی لقب گرفته و سالها نیز پزشک پاپ بوده می باشد . زاکیا کتابی درمورد روانپزشکی قضایی نوشته و در گزارشات او مطالب زیادی هست مانند اینکه فقط پزشک می باشد که می‌تواند درمورد ناراحتی و شرایط روانی افراد اظهار نظر نماید، با بیمار روانی به مصاحبه بنشیند و درمورد رفتار و اعمال بیمار قضاوت نماید . دیگری به نام توماس سیدنهام که خاطرنشان نمود واکنشهای هیستریک فقط مخصوص خانمها نبوده بلکه نزد آقایان و کودکان نیز دیده می گردد و به صورت همه نوع علائم مانند تهوع، استفراغ ، سرفه، تشنج ، دردهای معدی و روده‌ای و دردهای مختلف بدن ممکن می باشد تظاهر نماید . نکته قابل ارزش این بود که در آن تاریخ که همه درگیر علایم روانی شدید و جنون مالیخولیایی بودند سیدنهام به ناراحتی‌های نوروتیک تصریح نمود اما بعد از او مسئله به فراموشی سپرده گردید تا اینکه مجدداً در قرن بیستم مسئله توسط فروید به سر زبانها افتاد .

در قرن هیجدهم مسئله به همان طریق قرن هفده ادامه پیدا نمود و موسسات خیریه در کشورهای کاتولیک بنا به پیشنهاد کشیش‌ها تأسیس گردید . در این موسسات نظریات مردم درمورد چگونگی نگهداری و نظریه پزشکان در مورد درمان بیماران متفاوت بود . در بیمارستان بتلم اختلاف بین پزشکان طوری بود که عده‌ای بیماران روانی را غیرقابل علاج دانسته و بعضی نیز روشهای مختلف درمانی به آنها توصیه و عقیده داشتند که این بیماران بایستی درمان پزشکی شوند . در همین قرن ژرژ سوم پادشاه انگلستان که دچار حملات بیماری مانیاک شده بود توجه پزشکان و اطرافیان را به خود معطوف داشت و توجه نه تنها به درمان ژرژ سوم بلکه به مسائل پزشکی و روانپزشکی و پرستای بیماران روانی بیشتر گردید .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی راه‌های کاهش بهای تمام شده کالا در کارخانه‌های ریسندگی
دسته‌ها: مهندسی نساجی