برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

زندگی­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

ساختارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

روایت­شناسی ساختارگرا………………………………………………………………………………………………………………………….18

شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

درونمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

دیدگاه یا زاویۀ دید………………………………………………………………………………………………………………………………….30

صحنه و صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………… 32

گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

لحن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

فضا و رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

تفاوت فیلمنامه و داستان………………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل دوم

سوته­دلان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

خلاصۀ داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………43

تحلیل ساختاری روایت……………………………………………………………………………………………………………………………44

پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

شخصیت­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………………………….53

درونمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

زاویۀ دید………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

صحنه و صحنه­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………………..79
جستجو در سایت :   


لحن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فضا و رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….88

سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم

حاجی واشنگتن……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

خلاصۀ داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………98

تحلیل ساختاری روایتِ فیلمنامۀ حاجی واشنگتن…………………………………………………………………………………99

پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

شخصیت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….109

درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………124

زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….124

موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..125

صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………126

لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131

فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….133

سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

فصل چهارم

مادر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147

خلاصۀ داستان………………………………………………………………………………………………………………………………………148

تحلیل ساختاری روایت…………………………………………………………………………………………………………………………149
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………153

شخصیت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….156

درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………187

زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….187

موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187

صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………188

لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….190

فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….193

سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..198

فصل پنجم

دلشدگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 203

خلاصۀ داستان………………………………………………………………………………………………………………………………………204

تحلیل ساختاری روایت…………………………………………………………………………………………………………………………205

پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

شخصیت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….210

درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………235

موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..235

زاویۀ دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….235

صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………236

لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….238

فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….239

سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..243

سرانجام……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

«چکیده»

ساختارگرایی یکی از رویکردهای جدید نقد ادبی می باشد که بر اساس نظریه های زبان شناسی به وجود آمده می باشد. ساختار به معنی نظام می باشد و در هر نظام، همۀ اجزای تشکیل دهندۀ آن با هم ارتباط دارند و هرچه هماهنگی میان این اجزای سازنده بیشتر باشد، یکپارچگی آن نظام نیز ببیشتر می گردد. یک متن ادبی مانند هر نظام دیگری از اجزایی تشکیل شده می باشد و پیوندی یکپارچه از همۀ عناصر ادبی و هنری ای می باشد که نویسنده یا شاعر با بکارگیری شگردهای ادبی خاص، به صورت یک کلّیت منسجم ارائه می دهد. کار پژوهشگر ساختارگرا، کشف ارتباط های منطقی و منسجم میان اجزای یک متن و ارتباط این اجزا با کلّیت اثر می باشد.

«علی حاتمی» فیلمنامه نویسی می باشد که همواره در آثارش به بشر و هویت ملی میهنش توجه داشته و کوشیده می باشد تا آن معیارها را از طریق گزینش خاص جنبه های مختلف عناصر داستان-پردازی، همچون «درونمایه»، «موضوع»، «شخصیت پردازی» و «زبان» به نمایش بگذارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)

پژوهش حاضر، تحلیل ساختاری چهار فیلمنامۀ علی حاتمی با نام های «سوته دلان»، «حاجی واشنگتن»، «مادر» و «دلشدگان» می باشد که به ترتیبِ سال ساخت و نمایش، در فصل های جداگانه گنجانده شده اند. در این پژوهش آغاز به «تحلیل ساختاری روایت» پرداخته ایم  و سپس، هریک از عناصر داستانی فیلمنامه های موردنظر را مورد مطالعه قرار دادیم و در نهایت ارتباط میان این عناصر را در ارتباط با کلیت آثار مطالعه کرده ایم. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط همۀ اجزای موجود در متن، اعم از زبانی، بلاغی و محتوایی می باشد که بر روی هم نشان دهندۀ انسجام کلی فیلمنامه های مورد مطالعه در این پژوهش هستند

مقدمه

در آغاز دورۀ تحصیلم در مقطع کارشناسی ارشد، مانند بیشتر دانشجویان، همواره انتخاب موضوع پایان­نامه­ای که هم پسند و علاقۀ مرا جلب کند و هم برای جامعۀ ادبی و ادب­دوست کارآمد باشد، مشغولیت خاطرم بود. از این رو، با حساسیت ویژه­ای به مطالعه موضوعات پایان­نامه­های گوناگون و موضوعات پیشنهادی اساتید فرهیخته­ام پرداختم. در همین مطالعه­ها، بسیاری از پایان­نامه­ها را یافتم که با وجود زحمت و کوشش نگارنده­هایشان، سال­ها می باشد که در کنج کتابخانه، در انزوایی دریغ­آور، متروک مانده­اند و تنها هر از چند گاه، مورد توجه دانشجویانی قرار می­گیرند که از سر اجبار و نیاز، نه اشتیاق و برای تحقیقی نمره­آور، به آنها رجوع می­کنند. مسئلۀ دیگر، اعتقادم به این مطلب بود که ادبیات، از آنجایی که ریشه در سرشت هر ایرانی دارد، نباید صرفاً به عنوان رشته­ای تخصصی در دایرۀ اجتماع دانش­آموختگانش محدود گردد و بایستی به جایگاه اصلی­اش، مردم، بازگردانده گردد؛ از این رو، در پی یافتن دریچه­ای برای این انتقال، به جستجو پرداختم. از میان موضوعات فراوانی که ادبیات را به رشته­های دیگر مرتبط می­ساخت، یک موضوع بیشتر از همه با علاقه و خواسته­ام متناسب آمد و آن نقد فیلمنامه­های نویسنده و فیلم­ساز هنرمندی می باشد که از میان مردم برخاست و برای مردم آفرید و هنوز هم پس از سال­ها، مورد علاقه و در یادهای مردم مانده می باشد.