بعضی دیگر از فقها نیز علی رغم تصریح به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن آن خودداری کرده اند(شهید اول: 1411، 248). جستجو در سایت :   

علاوه بر فقهای پیش گفته، بعضی دیگر از فقها و صاحبنظران فقهی، قائل به خروج چنین قتلی از قتل عمدی بوده اند(مرعشی نجفی: 1381، 110؛ گرجی: 1382، 372).

در علت این حکم، به رعایت احتیاط و اینکه قصد قتل با آلتی که به ندرت کشنده می باشد، قابل جمع نبوده و مانند قصد بلا ضرب می باشد، تصریح شده می باشد. پیش روی، معروف فقهای امامیه با اتکا به پاره ای از روایات و نیز اینکه بعد از ظهور ادله جایی برای رعایت احتیاط نمی باشد، تمرکز عمدی بودن قتل را بر قصد مرتکب دانسته و بدون در نظر داشتن شدت فعل ارتکابی و با در نظر داشتن قصد قتل و انجام فعلی که در اقدام منجر به مرگ مجنی علیه گشته می باشد، قتل با فعل نادرا کشنده را نیز عمدی دانسته اند. قانونگذار ایران نیز در بند الف ماده 290 با قید:« هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در اقدام نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع گردد، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود»، نظر اخیر را مورد پذیرش قرار داده می باشد. پس وجود فعلی که در اقدام صلاحیت سلب حیات از مجنی علیه را داشته باشد و صرفنظر از شدت آن، برای شکل گیری رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران کافی خواهد بود. خاطر نشان می گردد برای تشخیص اقدام نادرا کشنده، بایستی فعل مرتکب و نه جراحت و ضربه وارده را در نظر گرفت، زیرا گاهی علی رغم کشنده بودن نوعی جراحت و ضربه وارده، اقدام مرتکب بندرت کشنده می باشد. برای مثال اگر الف یک سیلی در گوش ب بنوازد یا وی را هل دهد، اما بطور کاملا اتفاقی سر ب به جای محکمی اصابت کرده و در اثر آن فوت نماید، هرچند پزشکی قانونی ضربه وارده را نوعا کشنده بداند، اما قاضی در حکم خود بایستی اقدام الف یعنی سیلی زدن وی را در نظر بگیرد و نظر به قوای جسمانی طرفین، فاصله آنها از هم، شدت ضربه و موردها دیگر حکم به نوعا یا ندرتا کشنده بودن اقدام را صادر نماید. در این مورد با در نظر داشتن اهمیت آن، در قسمت اقدام نوعا کشنده بیشتر بحث خواهیم نمود. در حقوق آمریکا نیز انجام فعل با قصد قتل، قتل عمدی درجه یک را محقق می سازد. البته بایستی دانست که قصد قتل تنها به صورت صریح احراز نمی گردد، بلکه بهره گیری از بعضی سلاحها و یا بهره گیری از دست و پا در شرایطی، باعث می گردد که قاتل، قاصد فرض شده و به قتل عمدی درجه یک محکوم گردد هرچند وی می تواند خلاف آن را ثابت نماید( گلدوزیان: 1393، 284).
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید