در پایان با اندکی اغماض، می‌توان گفت، جنایت جرمی می باشد که موضوع آن بشر در مفهوم عام (بشر زنده، جنین، میت) و شکل گیری آن موکول به وقوع آسیب بر حیات یا تمامیت جسمانی یا منافع می باشد. بنابر این با لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی، که اظهار می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده می باشد جرم به شمار می رود» ارتباط جنایت با جرم، ارتباط عموم و خصوص مطلق می باشد. بدین معنا که هر جنایتی جرم به شمار می رود اما هر جرمی جنایت نیست( پیشین، 18).

 

 
جستجو در سایت :   


 
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
متن کامل در سایت baharfile.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعدّد زوجات در رویه قضایی 
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید