دسته‌بندی نشده

– مفهوم نهایی یا الزام آور بودن رای داوری

2- زمان نهایی یا الزام آور شدن رای داوری در خصوص زمان نهایی شدن رای می توان گفت با مفهوم و برداشتی که از تفسیر آن داریم مستقیما در ارتباط می باشد. آن چیز که قبل از هر چیز در ارتباط با زمان نهایی شدن رای داوری گویا علی القاعده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه

در مورد قانون شخصی اشخاص حقیقی معمولاً از ملاک تابعیت (در قواعد حل تعارض قاره ای) و یا اقامتگاه یا محل اقامت عادی بهره گیری می گردد. (Gaillard & Savage ,1999, 243) برای اشخاص حقوقی معمولا از ملاک اقامتگاه و محل شرکت و محل تجارت بهره گیری می گردد. در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تجاری بودن رابطه ی موضوع رای داوری

5- کتبی بودن موافقتنامه ی داوری کتبی بودن قرارداد داوری، مانند شرایط شکلی مهم برای اعتبار آن به شمار می رود. تقریباً بیشتر قوانین ملی و بین المللی در باب داوری، کتبی بودن قرارداد را الزامی دانسته اند.اگر چه بعضی نیز این کتبی بودن را شرط اعتبار نمی دانند و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری

مبحث اول- کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958 در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینه­های زندگی بشری مواجه گردید. مانند­ی این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف سند و بیان انواع آن -جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی ایران

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی به مقصود برنامه ریزی برای پیش گیری ، آغاز بایستی ماهیت و علل جرم را شناخت . به تعبیری نخستین گام برای پیشگیری از وقوع جرم ، مطالعه و پیش بینی در خصوص این پدیده می باشد . بایستی توجه داشت که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف حقوقی جرم جعل-جرائم جعل اسناد سجلی

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.comقانون گذار در ارتباط با جرائم اسناد سجلی چه در قانون ثبت احوال ، چه در قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هیچگونه تعریفی ارائه ننموده می باشد.لکن مصادیق آن را در قوانین موصوف ذکر نموده می باشد.با مطالعه از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل