دسته‌بندی نشده

موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه

در مورد قانون شخصی اشخاص حقیقی معمولاً از ملاک تابعیت (در قواعد حل تعارض قاره ای) و یا اقامتگاه یا محل اقامت عادی بهره گیری می گردد. (Gaillard & Savage ,1999, 243) برای اشخاص حقوقی معمولا از ملاک اقامتگاه و محل شرکت و محل تجارت بهره گیری می گردد. در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تجاری بودن رابطه ی موضوع رای داوری

5- کتبی بودن موافقتنامه ی داوری کتبی بودن قرارداد داوری، مانند شرایط شکلی مهم برای اعتبار آن به شمار می رود. تقریباً بیشتر قوانین ملی و بین المللی در باب داوری، کتبی بودن قرارداد را الزامی دانسته اند.اگر چه بعضی نیز این کتبی بودن را شرط اعتبار نمی دانند و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری

مبحث اول- کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958 در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینه­های زندگی بشری مواجه گردید. مانند­ی این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف سند و بیان انواع آن -جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی ایران

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی به مقصود برنامه ریزی برای پیش گیری ، آغاز بایستی ماهیت و علل جرم را شناخت . به تعبیری نخستین گام برای پیشگیری از وقوع جرم ، مطالعه و پیش بینی در خصوص این پدیده می باشد . بایستی توجه داشت که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف حقوقی جرم جعل-جرائم جعل اسناد سجلی

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.comقانون گذار در ارتباط با جرائم اسناد سجلی چه در قانون ثبت احوال ، چه در قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هیچگونه تعریفی ارائه ننموده می باشد.لکن مصادیق آن را در قوانین موصوف ذکر نموده می باشد.با مطالعه از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل