مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک EMa

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد) چکیده به مقصود تعیین بهترین روش بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی

دکتر عبدالصمد کلیدری  استادمشاور: دکترمحمد مهدی رحیمی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر تیمارهای مختلف برقدرت جوانه زنی گونه دارویی محلب

(Cerasus  mahaleb) از سه مبدا بذر در استان کهگیلویه و بویراحمد استاد راهنما: دکتر عبدالصمد کلیدری  استاد مشاور: مهندس جواد رحیمیان برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی سطوح مختلف کود بیولوژیک فسفات بارور­2 و سوپر­فسفات تریپل

 استاد راهنما: دکتر عبدالصمد کلیدری استاد مشاور: مهندس غضنفر محمدی­نیا برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملکرد و اجزای عملکرد یونجه همدانی

در منطقه یاسوج استاد راهنما: دکتر خدابخش پناهی کردلاغری  استاد مشاور: مهندس محمد کاظم شفازاده برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا

واحد یاسوج دانشکده کشاورزی، گروه زراعت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی «M.Sc» گرایش: زراعت  عنوان: مطالعه اثر فاضلاب شهری  بر رشد گیاه آلوئه ورا(Alveo vera .spp) در منطقه یاسوج  استاد راهنما: دکتر خدابخش پناهی کردلاغری  استاد مشاور : دکتر مهدی حسینی فرهی برای رعایت حریم خصوصی بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فاکتورهای مختلف کود بیولوژیک ریزوچک پی سوپر پلاس

 استاد راهنما: دکتر خدابخش پناهی نمود لاغری  استاد مشاور: مهندس محمد کاظم شفازاده برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش

(Vigna radiate L.)رقم پرتو درمنطقه چرام استاد راهنما: دکتر محمدمهدی رحیمی استاد مشاور: مهندس محمدکاظم شفازاده برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز

مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز                              شهریور 1393 تکه هایی از متن به عنوان نمونه : عنوان                                                                                                                                 صفحه چکیده فارسی………………………………………. ح چکیده انگلیسی خ مقدمه 2 فصل اول: کلیات و مرور منابع 1- کلیات و مرور منایع 5 1-1- بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی

  دانلود متن کامل در سایت sabzfile.comعنوان مطالعه اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی   زمستان 1392 تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب   عنوان                                              صفحه چکیده بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل