مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثرات متقابل آب و ازت برکمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی

 استاد راهنما : دکترمحمدمهدی رحیمی  استاد مشاور: دکترعیسی افشار برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : برهم ­کنش پساب تصفیه شده­ی شهری و کودهای شیمیایی

 استاد راهنما: دکتر محمدمهدی رحیمی استاد مشاور: دکتر خدابخش پناهی­کردلاغری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا

استاد راهنما: دکتر محمد مهدی رحیمی  استاد مشاور: دکتر حسین صادقی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

استاد راهنما: دکتر محمد صدقی اصل  استاد مشاور: دکتر منصور پرویزی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد : برآورد ضریب زبری مانینگ دررودخانه ها

 استاد راهنما دکتر محمد صدقی اصل استاد مشاور دکتر منصور پرویزی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد :تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها

تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها به روش نزدیکترین همسایگی  استاد راهنما: دکتر علی حیدری  استاد مشاور: دکتر بهادر مرغوب برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری­های ممتد مثلثی شکل بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه­های آرامش افقی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل