دسته‌بندی نشده

پایان نامه جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

جستجو در سایت :    فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. بعضی، مانند آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه مجرمانه را مستند به فعل می‏داند و می‏نویسد: […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک

  مبحث نخست: مفهوم دعوا دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده می باشد.[84] درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می گردد. 1- دعوا حقّی می باشد که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا

این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند، مجری می باشد. اما در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک در آمده‌اند، مطابق بند 2 ماده هفت کنوانسیون مزبور معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ می باشد. به اظهار دیگر، محاکم […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

1-4 توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی 1-1-4 کلیات امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از آغاز برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی به وجودمی آید، تدوین شده می باشد و لزوماً نسبت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای  سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی( نفت )

بدیهی می باشد در آغاز بایستی تصور دقیق و روشنی از ماهیت و مفهوم منابع طبیعی داشته باشیم که این امر مستلزم تعریفی جامع و مانع می باشد. سابق بر این در متون مختلف غیر حقوقی از منظرهای مختلف تعاریف متفاوتی ارائه شده می باشد. لکن در دهه های گذشته […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف سرمایه گذاری

سازمان تجارت جهانی[2] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری  کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI   اتفاق می افتد. [3]   2-2-1-1 سرمایه گذاری خارجی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش های متفاوت مدیریت ریسک

روش «مونت کارلو»[72] در بسیاری از پروژه ها، متولیان پروژه تمایل دارند تا ریسک های موجود در آن را در بدترین حالت ممکن در نظر بگیرند. تکنیک مونت کارلو یکی از تکنیک های کل گرا در میان تکنیک های مدیریت ریسک می باشد زیرا در این تکنیک هزینه ی کل […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش های استنتاج در حقوق بین الملل

ایده یا تفکّر حقوقی که در روش تجربی ازآن سخن به میان آمد به کمک روش منطقی(استدلال منطقی) نیاز جامعه را به سازماندهی و قاعده مندی تأمین می کند. روش منطقیِ حقوق بین الملل همان روش استدلال منطقی می باشد که ماهیّت وشیوه استدلال حقوقی را روشن می کند واز […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش شناسی حقوق بین الملل درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی-معرفت شناسی حقوق بین الملل

چنانکه در بخش پیش نیزگفته گردید آغاز بایستی وجود موضوعی را اثبات نمود وسپس مدّعی معرفت و روش های معرفت شناسی آن گردید؛ به اظهار دقیق تر برای رفتن به سراغ معرفت شناسی آن علم آغاز بایستی از هستی شناسی[22] آن علم گذر نمود[23]. چنانکه بعضی «علم کلام» را فاقد […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

وقوع حادثه بین دوخارجی در ایران

با پذیرش صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین خارجیان سوال این خواهد بود که ازبین دادگاه های موجود صلاحیت محلی کدام یک از محاکم در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی همانند این مورد تائید می باشد. در پاسخ بایستی گفت در صورتی که خوانده (خارجی) شرایط مصرح […]

توسط مدیر سایت، قبل