دسته‌بندی نشده

پایان نامه امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

1-2- اظهار مسئله قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی شکل گیری می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان شکل گیری قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده می باشد. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن می باشد. ارتباط علیت امری قانونی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر اقدام خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119). کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد می باشد که هدف اخلاق، […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای  سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی( نفت )

بدیهی می باشد در آغاز بایستی تصور دقیق و روشنی از ماهیت و مفهوم منابع طبیعی داشته باشیم که این امر مستلزم تعریفی جامع و مانع می باشد. سابق بر این در متون مختلف غیر حقوقی از منظرهای مختلف تعاریف متفاوتی ارائه شده می باشد. لکن در دهه های گذشته […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی

5ـ نوعی حق وتو برای اعضای و بلوکه کردن تصمیمات هیات رسیدگی توسط دولت و عضو ذینفع بود بدین معنا که اگر دولتی تصمیمات و گزارش Panel را مخالف منافع خود می­دید با رای منفی از اجرای آن جلوگیری می­نمود به گونه نمونه وتوی آمریکا در خصوص واردات موز 1993. […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

اختلافات تجاری بین ­المللی

نمونه بارز این مورد را می­توان در ماده 66 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و در پیوست کنوانسیون مزبور نظاره نمود که در آن ساز و کار سازش پیش­بینی شده می باشد که به عنوان الگویی در مورد ماده 85 کنوانسیون وین در مورد نمایندگی دولت­ها در روابطشان با […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض

در واقع بر اساس این ماده عدم ارائه اطلاعات را بدون اینکه بتواند تقصیر محسوب گردد، منشاء مسئولیت دانسته اند و در واقع نوعی مسئولیت محض را در نتیجه عدم ارائه اطلاعات پذیرفته‌اند. یکی از این موردها، جایی می باشد که سازنده خود خطر احتمالی ناشی از کالا را نمی‌داند […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف

فرهنگ Black برای معنی حسن نیت در حقوق تجارت نیز به موادی از U.C.Cاشاره می ‌کند. ماده (19) 201 -1 حسن نیت را صداقت در عالم واقع می داند[7] ،که این تعریف بیانگر جنبه عملی حسن نیت میباشد. دکتر جعفری لنگرودی در معنی «حسن نیت» می‌نویسد : «وضع فکری کسی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مبانی تعهد به دادن اطلاعات

2-تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد 3- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی جستجو در سایت :    4- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف و سپس در مبحث دوم به مطالعه این تعهد در روابط غیرقراردادی پرداخته و مبانی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات

  گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات وجود عیب از ضرورت­های انکار ناشدنی و علت های مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعاتمی­باشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیب­های پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه­ای که مصرف کننده با مطالعه متعارف و معقول قادر به کشف آن­ها […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی

خریدار یا همان متقاضی اعتبار[2] یعنی کسی که از بانک خودش تقاضا می کند اعتباری برایش گشایش گردد. بانک باز کننده اعتبار که اعتبار را طبق مواد و شرایطی که مشتری تعیین می کند به گونه مستقیم یا از طریق یک بانک دیگر در خارج که کارگزار[3] نامیده می گردد […]

توسط مدیر سایت، قبل