مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : برهم ­کنش پساب تصفیه شده­ی شهری و کودهای شیمیایی

 استاد راهنما: دکتر محمدمهدی رحیمی استاد مشاور: دکتر خدابخش پناهی­کردلاغری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت […]

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا

استاد راهنما: دکتر محمد مهدی رحیمی  استاد مشاور: دکتر حسین صادقی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

استاد راهنما: دکتر محمد صدقی اصل  استاد مشاور: دکتر منصور پرویزی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]

توسط admins، قبل