دسته‌بندی نشده

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

حد به مجازاتی گفته می گردد که نوع و اندازه و کیفیت آن در شرع تعیین شده می باشد. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل  مثبت شکل گیری می‌یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا،  لواط، شرب خمر و سرقت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا

این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند، مجری می باشد. اما در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک در آمده‌اند، مطابق بند 2 ماده هفت کنوانسیون مزبور معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ می باشد. به اظهار دیگر، محاکم […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

1-4 توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی 1-1-4 کلیات امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از آغاز برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی به وجودمی آید، تدوین شده می باشد و لزوماً نسبت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

قراردادهای معاوضی

ب) قراردادهای مفید “انتقال مالکیت منفعت” و یا “بهره برداری از حق انتفاع” که در قالب قراردادهای اجازه ای “[67] متبلور می شوند.[68]   2-1-2 قراردادهای ناقل مالکیت عین نمونه بارز این نوع قراردادها را می توان در “قراردادهای امتیازی” و نیز در صورت امکان در نوع جدید از قراردادهای […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف سرمایه گذاری

سازمان تجارت جهانی[2] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری  کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI   اتفاق می افتد. [3]   2-2-1-1 سرمایه گذاری خارجی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش های حقوقی مدیریت ریسک

گفتار نخست- تامین مالی پروژه محور[226] تامین مالی پروژه محور یکی از مناسب ترین روش های تامین مالی بلندمدت برای صنایع سرمایه بر مثل پروژه های نفت و گاز می باشد. تامین مالی پروژه محور نخستین بار در سال 1930 در ایالت تگزاس مورد بهره گیری قرار گرفت؛ زمانی که […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش های متفاوت مدیریت ریسک

روش «مونت کارلو»[72] در بسیاری از پروژه ها، متولیان پروژه تمایل دارند تا ریسک های موجود در آن را در بدترین حالت ممکن در نظر بگیرند. تکنیک مونت کارلو یکی از تکنیک های کل گرا در میان تکنیک های مدیریت ریسک می باشد زیرا در این تکنیک هزینه ی کل […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

تعریف مدیریت قرارداد

مدیریت قراردادی متشکل از پنج عنصر می باشد: برنامه ریزی و تدارک طرح[11]: نخستین مرحله ی مدیریت قرارداد، برنامه ریزی می باشد. از آنجایی که به وسیله ی برنامه ریزی، استراتژی و اهداف انعقاد قرارداد مشخص می گردد، می توان به وسیله ی برنامه ریزی بهینه موفقیت پروژه را تضمین […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش شناسی حقوق بین الملل درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی-معرفت شناسی حقوق بین الملل

چنانکه در بخش پیش نیزگفته گردید آغاز بایستی وجود موضوعی را اثبات نمود وسپس مدّعی معرفت و روش های معرفت شناسی آن گردید؛ به اظهار دقیق تر برای رفتن به سراغ معرفت شناسی آن علم آغاز بایستی از هستی شناسی[22] آن علم گذر نمود[23]. چنانکه بعضی «علم کلام» را فاقد […]

توسط مدیر سایت، قبل