دسته‌بندی نشده

پایان نامه درباره قتل عمد

«بشر» دومی نیز زاید می باشد، زیرا واضح می باشد که شخص دیگری (در این تعریف مرتکب) بشر می باشد و موضوع حقوق جزا، بشر و اقدام وی و پس، جمادات و حیوانات از مشمول مقررات جزایی خارج می باشند؛ پس معقول می باشد که این دیگری بشر می باشد. […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر اقدام خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119). کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد می باشد که هدف اخلاق، […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

        جستجو در سایت :        فصل اول: کلیات پژوهش           دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com    1-1- مقدمه حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک

  مبحث نخست: مفهوم دعوا دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده می باشد.[84] درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می گردد. 1- دعوا حقّی می باشد که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

روش شناسی حقوق بین الملل درساحت هستی شناسی و معرفت شناسی-معرفت شناسی حقوق بین الملل

چنانکه در بخش پیش نیزگفته گردید آغاز بایستی وجود موضوعی را اثبات نمود وسپس مدّعی معرفت و روش های معرفت شناسی آن گردید؛ به اظهار دقیق تر برای رفتن به سراغ معرفت شناسی آن علم آغاز بایستی از هستی شناسی[22] آن علم گذر نمود[23]. چنانکه بعضی «علم کلام» را فاقد […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی

از آن جا که در حال حاضر درحقوق ایران غالب دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه جبران خسارت مادی و ناشی از مال هستند و جبران خسارت معنوی (غیر مادی) به هر تقدیر مغضوب دستگاه قضا می باشد[107] این نتیجه حاصل می گردد که دعاوی مسئولیت مدنی در حال […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی

در این مبحث و برای شناخت مسئولیت مدنی در سه گفتار بدواً تعریف مسئولیت مدنی مطالعه و سپس درگفتار دوم و سوم مسئولیت مدنی با مفاهیم مسئولیت اخلاقی و             مسئولیت کیفری مقایسه می گردد. گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی در این گفتار در بند اول به اختصار تعاریف لغوی مسئولیت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به  ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت  و استرداد چک

مبحث نخست: شرایط اقامه دعوا و انواع آن اقامه دعوا که خود یک اقدام حقوقی به شمار می رود مستلزم وجود شرایطی می باشد که در صورت فقدان آنها دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی نمی کند.این شرایط عبارتند از : 1- نفع .2- سمت .3- اهلیت. پس شخصی که اقامه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مفهوم و تعریف سند-حقوقی

  مبحث دوم: انواع سند برابر ماده 1286 ق.م. نیز سند بر دو نوع می باشد: رسمی و عادی.   گفتار نخست: اسناد رسمی ماده 1287 ق.م. می‌گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

معرفی شیوه­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

۲. انعطاف‌پذیری و سرعت‌: برخلاف دادرسی قضایی که دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تشریفات قانونی و آیین دادرسی بوده و این تشریفات‌، که خود موضوعیت داشته و برای تضمین عدالت واجد اهمیت اساسی می باشد‌، اغلب طولانی‌، زمان­بر و خشک و غیرقابل انعطاف می باشد حال آن که در روش‌های […]

توسط مدیر سایت، قبل